Posts Tagged ‘Małgorzata Fuszara’

fuszara

Panika wśród katolickich ideologów, pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania została prof. Małgorzata Fuszara. Osoba, która wprowadzała gender na polskie uniwersytety. Prof. Fuszara Ośrodkiem Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet oraz Gender Studies – Podyplomowymi Studiami nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci.

Czarna rozpacz na katolickich portalach. Dopatrują się międzynarodowego spisku. U Rydzyka w „Naszym Dzienniku” niejaki Jaroszyński pomstuje:

Wybór Fuszary potwierdza, że obecny układ polityczny w Polsce jest świadomy, iż zbliża się jego koniec. Nie mam wątpliwości, że otrzymał on międzynarodowe poparcie, aby wdrożyć w Polsce różne ideologiczne programy, w tym m.in. gender. Mam wrażenie, że wypełniają niejako pewien „rozkaz”, aby na tej ostatniej prostej swoich rządów uczynić jak najwięcej zła Polakom.

Średniowiecze nie przyjmuje do wiadomości, że czas Rydzyków minął wraz z katolickim skansenem. 22 lipca to czarny dzień dla katolików. Czarna rozpacz.