Posts Tagged ‘Marek Ostrowski’

Komisja Wenecka bardzo jasno wyraziła swoją opinię o Trybunale Konstytucyjny. Publikować – gnioty Kaczyńskiego – orzeczenie TK, bo niszczycie swój kraj, tj. Polskę. Czy dotrze ten komunikat do zafajdanych dusz Dudy i Szydło? Kaczyński jest stracony jako człowiek, to gnom nie z naszego świata.

opinia

Najważniejsze punkty opinii Komisji Weneckiej.

1. Osłabienie demokracji

Komisja Wenecka stwierdza, że ostatnie zmiany związane z Trybunałem Konstytucyjnym paraliżują jego wydajność, co sprzeciwia się demokracji, prawom człowieka i zasadom praworządności.

2. Poprzedni rząd też winny

Komisja Wenecka stwierdza, że oba rządy w Polsce – obecny i poprzedni – dopuszczały się działań niezgodnych z konstytucją.

3. Szukanie rozwiązań

Komisja Wenecka wzywa polski parlament do znalezienia rozwiązania w tej sprawie.

4. Krytyka noweli autorstwa PiS

Komisja Wenecka stwierdziła, że poprawki do ustawy o Trybunale autorstwa PiS zagroziłyby funkcjonowaniu systemu demokratycznego.

5. Publikacja ostatniego orzeczenia TK

Komisja Wenecka stwierdziła, że odmowa publikacji byłaby nierozważna i pogłębiłaby obecny kryzys konstytucyjny.

6. Ostatnie posiedzenie Trybunału

Komisja Wenecka uważa, że Trybunał miał prawo zająć się poprawkami autorstwa PiS, nie stosując ich w przypadku ostatniego posiedzenia.

Jan Hartman ratunek widzi w Amerykanach, których Kaczyński może się przestraszyć.

europa

Idą ciężkie czasy. Na opamiętanie Kaczyńskiego nie liczę. Na obalenie Kaczyńskiego przez wewnątrzpartyjną opozycję – jeszcze mniej. Stanowisk po stadninach i radach nadzorczych jest dość, żeby każdemu zatkać gębę. Czy może wydarzyć się coś, co złagodzi skutki naszej małej katastrofy? Poważny opór społeczny będzie możliwy dopiero, gdy zacznie drożeć żywność. Ale to dłuższa perspektywa.

A doraźnie? Znając Kaczyńskiego, można mieć nadzieję, że odrobinę przestraszy się ostrzeżeń Amerykanów, jeśli takie padną. Mam nadzieję, że dopóki nie nastąpiła jeszcze wielka katastrofa polityczna w Waszyngtonie, przed którą drży dziś cała Ameryka i cały świat, dyplomacja amerykańska znajdzie drogę do ucha Jarosława Kaczyńskiego i wyjaśni mu, co się stanie, gdy upadnie w Polsce kontrola konstytucyjności prawa, a za to pojawią się więźniowie polityczni z kryminalnymi zarzutami i „aktyw obywatelski” bijący „zdrajców narodu w barwach ochronnych”.

Czy Obama znajdzie pół godzimy na sprawy Polski i problemy psychologiczne Kaczyńskiego z Macierewiczem? Może i tak – w końcu niedługo szczyt NATO. Obama tell him!

Zaś Marek Ostrowski zwraca uwagę, aby politycy typu Kaczyńskiego i jego figuranci zamknęli twarz.

coWynika

Komisja zajęła się zniesławiającymi opiniami wypowiadanymi o sędziach Trybunału. Mówi ona tak: „Władza publiczna w swojej oficjalnej roli nie cieszy się taką samą swobodą wypowiedzi jak jednostka, której nie powierzono funkcji publicznych. Oczywiście organa państwowe mogą również publicznie nie zgadzać się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale muszą równocześnie zaznaczyć jasno, że będą wykonywać wyrok… Ataki personalne na sędziów są niedopuszczalne i zagrażają pozycji władzy sądowniczej i publicznemu zaufaniu oraz szacunkowi, jakich ona wymaga.”

Aż wstyd, że Komisja Wenecka musiała o tym przypominać. Jest też wstydem dla demokratycznej Polski, żeby minister sprawiedliwości i prokurator generalny publicznie oceniał wyrok Trybunału Konstytucyjnego jako niezobowiązującą opinię i wzywał innych, by tego wyroku nie przestrzegali.

Odsiecz wenecka nastapiła w postaci pomocy prawnej, ale to my musimy wygrać walkę z Kaczyńskim.

nieLiczmy